Stichting Vakantiespelen Stede Broec

Speelplezier in jouw vakantie!

Vakantiespelen Stede Broec - afmelden/annuleren 

De Stichting Vakantiespelen Stede Broec hanteert geen geld-terug regeling bij afmelding. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die vanwege een plotseling ontstane, medische reden niet mee kunnen. Dit kan gemeld en besproken worden met de voorzitter.

Mocht uw kind zich tijdens de vakantiespelen niet lekker voelen of om andere reden niet mee kunnen, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden bij de hoofdleiding van de groep van uw kind (groen, rood of geel). 
Deze namen en telefoonnummers kunt u terug vinden in het programmaboekje.

Tijdens de twee weken van de vakantiespelen hebben wij ook een 06-nummer die alleen in die twee weken te bereiken is voor noodgevallen. Dit nummer is: 06-14180814


E-mail
Info